خروج نظامی آمریکا از عراق

به تازگي ترامپ به صورت رسمي اعلام کرد که نهايتا تا سه سال آينده تمامي نيروهاي خود را از عراق خارج ميکند.اين موضوع شايد در نگاه اول يک مسئله ساده به نظر برسد اما خروج نظامي آمريکا از عراق و منطقه زيان هاي جبران ناپذيري را به منافع آمريکا وارد ميکند و به معني واقعي خودکشي دردناکي براي صهيونيست جهاني است!


ميدانيم که علت اصلي حضور آمريکا در عراق و به صورت کلي در منطقه،تصاحب منابع نفت و انرژي خاورميانه است.اما منافع استراتژيک آمريکا از حضور در خاورميانه بسيار بيشتر از چپاول چاه هاي نفت اين کشورهاست. آمريکا همواره متحد درجه يک اسرائيل بوده و به نوعي موظف است امنيت و موجوديت اين رژيم جعلي را حفظ کند.بايد دقت داشته باشيم که آمريکا با حضور نظامي در عراق،افغانستان،قطر،امارات،عربستان و... به دنبال تسليم کل منطقه به اسرائيل بوده و قصد دارد از اسرائيل در برابر ايران حمايت کند.


در جنگ تموز که لبنان توانست در 33 روز اسرائيل را شکست دهد،نقش ايران در لبنان،سوريه و عراق غيرقابل انکار بود و ايران توانست از طريق سوريه و عراق،حزب الله لبنان را مورد حمايت قرار دهد.از اين رو،آمريکا همواره سعي داشته است با حضور نظامي در عراق و ايجاد اختلاف ميان دولت و مردم عراق با ايران از خون رساني به حزب الله جلوگيري کرده و به اين صورت از نابودي اسرائيل جلوگيري کند. 


بعد از شهادت سردار سليماني توسط آمريکايي ها،دو اتفاق بسيار مهم رخ داد. اول اينکه دولت و مردم عراق بيش از پيش به ايران نزديک شدند و خواهان خروج آمريکا از کشورشان شدند. دوم اينکه حمله ايران به پايگاه عين الاسد به آمريکا نشان داد که ايران تمامي پايگاه هاي آمريکا را زير نظر دارد و اگر جنگ و تنشي اتفاق بيفتد،نيروهاي ايران دست برتر در اين جنگ را دارند.

 
همه اين عوامل، فشارها عليه آمريکا مبني بر خروج از عراق را افزايش دادند و حال ترامپ به صورت رسمي خروج نيروهايش از عراق را تاييد کرده است. اين سخن ترامپ را ميتوان نوعي عمليات رواني براي کاهش فشار بين المللي بر عليه آمريکا تعبير کرد.يعني ميتوان گفت که هدف ترامپ از تعيين وقت براي خروج،نوعي زمان خريدن براي حضور در عراق و تامين منافع اسرائيل است. 


اما ميتوان به مسئله به شکل ديگري نيز نگاه کرد. اگر وعده ترامپ مبني بر خروج از عراق درست باشد اين اقدام يک خودکشي بسيار هول آور براي آمريکا و اسرائيل است. خروج آمريکا از عراق ميتواند حضور ايران در منطقه را پر رنگ تر کرده و ايران را در منطقه به يک قدرت بلامنازع تبديل کند. با خروج آمريکا ،گروه هاي مقاومت خود را با اسرائيل تنها مي بينند و اين موضوع ميتواند شروعي براي نابودي اسرائيل به شمار آيد.


علاوه بر اين خروج آمريکا از عراق ميتواند از جنبه هاي اقتصادي نيز به ايران قدرت ببخشد. ايران ميتواند با خروج آمريکا از عراق،بازار هاي اين کشور را در اختيار بگيرد و بزرگترين نقش را در صادرات به اين کشور ايفا کند. اين اقدام نيز ميتواند تا حدودي باعث خنثي شدن فشار حداکثري آمريکا عليه ايران شود. 


همچنين خروج آمريکا از منطقه را ميتوان از نظر خريد و فروش نفت و قيمت جهاني آن نيز مورد بررسي قرار داد.با خروج آمريکا و نزديک شدن دولت هاي ايران و عراق،ميتوان از اداره و کنترل واحد براي فروش نفت اين دو کشور بهره برد و با توجه به اينکه اين دو کشور نقش بزرگي در بازار نفت جهاني دارند،ميتوانند با تصميم گيري هماهنگ قيمت جهاني نفت را دچار تغيير اساسي کنند. 


تاثير خروج آمريکا از عراق را ميتوان از جنبه هاي ديگر نيز مورد بررسي قرار داد اما بايد دقت داشته باشيم که اين خروج را به هر نحوي که تحليل کنيم در آخر به ضرر آمريکا و منافع اسرائيل است و موضوع براي آمريکا زماني بحراني تر ميشود که بدانيم آمريکا بعد از خروج از عراق،جانشيني از خود به جاي نميگذارد. در سالهاي قبل آمريکا همواره تلاش ميکرد تا عربستان و داعش را تقويت کند تا بتواند بعد از خروج اين دو را به عنوان حاميان منافع آمريکا در منطقه علم کند..اما با شکست مداوم عربستان در جنگ يمن و همچنين نابودي داعش به دست ايران پوچ بودن تصور آمريکايي ها و اميدي که به اين دو بسته بودند بيش از پيش مشخص شد!


بايد منظر باشيم تا ببينيم در آينده چه اتفاقاتي رخ خواهد داد.آمريکا از عراق بيرون ميرود و تيري به مغز خود شليک ميکند يا اينکه تمامي اين اظهارات يک بازي رسانه اي براي خريدن زمان است!

 

فردين ساريخاني

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش

مطالب مشابه