شهید اسماعیل صدقی

https://s24.picofile.com/file/8453541500/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C.jpg

سرباز وظیفه‌ شهید اسماعیل صدقی شنبه بازاری فرزند یوسف‌ به‌ سال‌ 1356 متولد شد. دوران‌ طفولیت‌ او دردامان‌ مادری‌ دلسوز و پدری‌ مهربان‌ سپری‌ گردید، تا اینكه‌ به سن‌ هفت‌ سالگی‌ رسید و روانه ی ‌مدرسه‌ شد.
دوران‌ ابتدایی‌ را تا كلاس‌ پنجم‌ در زادگاهش‌ به‌ پایان‌ برد و بعد از آن،‌ از ادامه‌ی‌ تحصیل‌ منصرف‌ شدو به‌ همراه‌ پدر به‌ كار پرداخت‌. در سن‌ هیجده‌ سالگی‌ به‌ خدمت‌ سربازی‌ احضار شد و بعد از دوره ‌آموزشی‌، به‌ عنوان‌ سرباز نیروی‌ انتظامی‌ به‌ سیستان‌ و بلوچستان‌ اعزام‌ گردید و در آن‌ مرزوبوم‌ به‌خدمت‌ پرداخت‌.
اسماعیل‌ صدقی‌ مدتی‌ در این‌ منطقه‌ و در پاسگاه‌ قلعه رستم‌ مشغول‌ خدمت‌ بود، تا اینكه‌ در تاریخ‌پنجم‌ آذر 1376، دواكیپ‌ از نیروهای‌ گردان‌ كه‌ جهت‌ كمین‌ به‌ ناحیه‌ای‌ اعزام‌ شده‌ بودند،  که اشتباهاً اصابت تیر خودی قرارمی گیرد.كه‌ در این‌ حادثه‌، اسماعیل‌ صدقی‌ براثر اصابت‌ گلوله‌ به‌ لقاءالله‌ پیوسته‌ و شهید می‌گردد. مزار این شهید درگلزار شهدای شنبه بازار فومن(سبزقبا) قراردارد.
https://s29.picofile.com/file/8461687600/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C10.jpg
https://s29.picofile.com/file/8461687618/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C11.jpg
https://s29.picofile.com/file/8461687626/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C12.jpg
https://s28.picofile.com/file/8461687634/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C13.jpg
https://s29.picofile.com/file/8461687642/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C14.jpg
https://s29.picofile.com/file/8461687650/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C15.jpg
https://s28.picofile.com/file/8461687668/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C16.jpg
https://s28.picofile.com/file/8461687676/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C17.jpg
https://s28.picofile.com/file/8461687684/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C18.jpg
https://s28.picofile.com/file/8461687692/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C19.jpg
https://s28.picofile.com/file/8461687700/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C20.jpg
https://s29.picofile.com/file/8461687718/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C21.jpg
https://s29.picofile.com/file/8461687726/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C22.jpg
https://s29.picofile.com/file/8461687734/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C3.jpg
https://s28.picofile.com/file/8461687742/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C4.jpg
https://s28.picofile.com/file/8461687750/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C5.jpg
https://s28.picofile.com/file/8461687768/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C6.jpg
https://s28.picofile.com/file/8461687776/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C7.jpg
https://s28.picofile.com/file/8461687784/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C8.jpg
https://s28.picofile.com/file/8461687800/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C9.jpg
https://s28.picofile.com/file/8461687442/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C2.jpeg
 
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش

مطالب مشابه